Raad van State hekelt Brusselse discriminatie zorgverzekering

(tijd/belga) - De zorgverzekering behandelt Vlamingen en Brusselaars niet op gelijke voet. Dat stelt de Raad van State in een advies. De Vlaamse minister van Welzijn, Mieke Vogels (Agalev), legt het advies naast zich neer. Wel knoopt ze bicommunautaire gesprekken over het Brussels probleem aan.