Raad van State koppelt Peeters aan Adviesraad voor Rand-Franstaligen

(tijd) - De Raad van State behandelt volgende week donderdag zowel de Franstalige klacht tegen de rondzendbrief-Peeters als de klacht van de Vlaamse regering tegen de Adviesraad voor de Franstaligen uit de Brusselse randgemeenten. De gelijktijdige behandeling lijkt erop te wijzen dat de Raad van State de Vlamingen en de Franstaligen elk een overwinning wil gunnen.