Raad van State laat kerk in het midden over successierechten samenwonenden

(tijd) - De Raad van State geeft in een advies geen duidelijk antwoord op de vraag of het Vlaams Parlement al dan niet bevoegd is de tarieven van de successierechten voor samenwonenden gelijk te schakelen met de lage tarieven voor gehuwden. Het Vlaams Parlement had dat advies gevraagd bij het begin van de bespreking van een SP-voorstel, dat op tegenstand van de CVP stuit. Strikt genomen is het Vlaams Parlement niet bevoegd, zegt de Raad, maar de gelijkschakeling zou wel kunnen in het kader van de 'impliciete bevoegdheden'.Het Vlaams Parlement heeft eind vorig jaar de successierechten tussen echtgenoten hervormd en verlaagd. In de marge daarvan werden twee voorstellen van decreet besproken om, wat de successierechten betreft, samenwonenden gelijk te schakelen met gehuwden en dus ook het laagste tarief te laten genieten. Het voorstel van de VLD werd op 11 december in de commissie voor Financiën en Begroting verworpen. Tijdens diezelfde vergadering werd ook een voorstel van de SP besproken.