Raad van State wordt gedecentralizeerd

(tijd) - Minister van binnenlandse zaken Tobback wil de Raad van State decentralizeren. Per provincie zal er een administratieve rechtbank komen waar de burger zich kan beklagen over een onrechtmatige daad van de overheid.