Raad van wijzen moet kernongelukken melden

(belga) - Staatssekretaris voor energie Elie Deworme gaat een "raad van wijzen" oprichten, bestaande uit experten uit verschillende kringen. Die raad zal moeten bepalen voor welke ongevallen in de kernsektor een meldingsplicht moet worden ingesteld. Zelf zou de raad van wijzen niet aan "kernberichtgeving" gaan doen, maar wel criteria bepalen waaraan die informatie moet beantwoorden. Deworme heeft dit gisteren in de senaat gezegd in antwoord op een vraag van Eric Grijp (Agalev). Grijp had het over een krantebericht van 17 maart jl. waarin gemeld werd dat twee dagen voordien in de kerncentrale Doel IV een kleine hoeveelheid jodium 131 in de atmosfeer was terechtgekomen. Grijp wilde weten waarom dit ongeval niet onmiddellijk werd gemeld. Deworme antwoordde dat de lozing van 1,1 millicurie onder de limiet ligt van de toelaatbare jaarlijkse lozing (4 curie). Slechts als de lozing die limiet overschrijdt, moet ze gemeld worden aan de dienst voor de bescherming tegen de ionizerende stralingen, aldus Deworme.