Raad voor afbraak illegale bouwwerken begint in mei

(tijd) - De Vlaamse regering installeert in mei de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. Die beslist welke illegaal opgetrokken bouwwerken moeten worden afgebroken. Op dat moment is het decreet over het herstelbeleid een jaar oud. De raad kan alleen oordelen over bouwwerken van voor 1 mei 2000. Tegen latere inbreuken op de ruimtelijke ordening treedt de administratie 'onverbiddelijk' op.