Advertentie
Advertentie

Raad voor de Mededinging dreigt met opstappen

(tijd) - De leden van de Raad voor de Mededinging, die zich vorige week nog verzette tegen de overname van de Franse groep Cacao Barry door Callebaut AG, denken erover collectief ontslag te nemen. Zij vinden dat zij niet langer in staat zijn hun opdracht naar behoren uit te oefenen. Herhaalde klachten over een gebrek aan menselijke en materiële middelen bleven tot nog toe onbeantwoord. 'Ons geduld is op', zeggen zij. Op 7 januari komt de Raad bijeen om zich over de toestand te beraden. De kans is groot dat de leden ofwel collectief opstappen ofwel 'in staking gaan' en geen dossiers meer behandelen.De Raad voor de Mededinging is een onafhankelijk administratief rechtscollege bij het ministerie van Economische Zaken, opgericht door de wet van 5 augustus 1991 op de economische mededinging, die op 1 april 1993 van kracht is geworden. De Raad, die twaalf effectieve en evenveel plaatsvervangende leden telt, telkens voor de helft magistraten en voor de helft experts, staat in voor de preventie en de bestraffing van concurrentievervalsende praktijken. Hij oefent voorafgaande controle uit op bedrijfsconcentraties en kan boetes opleggen wegens kartelvorming en prijsafspraken.