Advertentie
Advertentie

Raad voor de Mededinging schort activiteiten op

BRUSSEL (tijd) - De Raad voor de Mededinging, het onafhankelijk administratief rechtscollege dat waakt over bedrijfsconcentraties en concurrentieverstorende praktijken, schort zijn activiteiten voor onbepaalde tijd op. De leden van de Raad hebben die beslissing dinsdag unaniem genomen omdat zij vinden dat zij niet in staat zijn hun wettelijke taken naar behoren te vervullen en omdat de kabinetschef van minister van Economische Zaken Di Rupo, die de vergadering bijwoonde, onvoldoende op hun eisen inging.De Raad voor de Mededinging werd opgericht door de wet van 5 augustus 1991 op de economische mededinging, die op 1 april 1993 in werking trad. Hij staat in voor de preventie en de bestraffing van concurrentieverstorende praktijken, door voorafgaande controles uit te voeren op bedrijfsconcentraties en boetes op te leggen wegens kartelvorming en prijsafspraken. De Raad kwam eind vorig jaar nog in het nieuws met zijn verzet tegen de overname van de Franse groep Cacao Barry door Callebaut AG.