'Raad voor Magistratuur moet compacter en slagvaardiger'

(tijd) - De Hoge Raad voor de Magistratuur, die de officiële vertegenwoordiger van de magistratuur zal worden, moet een compact en slagvaardig orgaan zijn dat onder meer in de benoeming van de magistraten een doorslaggevende rol kan spelen. Dat is de mening van zowel de Vlaamse als de Franstalige liberalen. Uit onvrede met het wetsontwerp over de Hoge Raad van minister van Justitie De Clerck hebben VLD en PRL samen een eigen wetsvoorstel opgesteld. Twee weken geleden werd op de ministerraad het wetsontwerp van minister van Justitie Stefaan de Clerck goedgekeurd over de oprichting van een federale Raad van de magistratuur. Deze Raad moet een spreekbuis van de magistratuur worden bij discussies over de organisatie, de bevoegdheden en de werking van het gerecht. Volgens het ontwerp van De Clerck zal de Raad, die een louter adviserende bevoegdheid krijgt, honderd leden tellen.