Raad voor Verbruik klaar met advies over verbruikskrediet

(tijd) - De Raad voor het Verbruik heeft afgelopen donderdag het voorontwerp van advies over een nieuwe globale wet op het verbruikskrediet besproken. Het voorontwerp dat in de subkommissie "Verbruikskrediet' werd voorbereid door een aantal deskundigen van de diverse betrokken portijen, onderging tijdens de bespreking van de Raad geen noemenswaardige wijzigingen meer. Het advies zal nu worden overgemaakt aan minister van ekonomische zaken Claes die uiteindelijk het wetsontwerp moet opstellen en indienen bij regering en parlement.