Raadsels zonder mysterie

Een dubbelbeeld kan velerlei gedaantes aannemen: een collage of een trompe-l'oeil, een anamorfose of een Rorschach-test, een droomsteen of een antropomorf natuurobject. In zijn schilderkunst manifesteerde de surrealist Salvador Dali al een grote belangstelling voor optische illusies. Hij is de centrale figuur in een nadrukkelijk veelzijdige expositie over historische tradities en hedendaagse praktijken inzake dubbelbeelden: 'Het eindeloze raadsel - Dali en de magiers van de meerduidigheid'.Edwin Carels