Rabobank en Kredietbank ontkennen fusiegesprekken

(tijd) - De Nederlandse bank Rabobank ontkende gisteren dat de bank overleg pleegt met de Kredietbank over een soort 'Fortis-scenario'. De Kredietbank sloot zich daarbij aan, maar bevestigt wel dat er al maanden studies uitgevoerd worden over mogelijke samenwerking met andere banken. Het gaat onder meer om Cera, Rabo en CCF.Kredietbank heeft in twee bewegingen de strategie aangepast. Vorig jaar stelde de directievoorzitter van de bank dat KB afzag van de '400 km-strategie' terwijl eerder dit jaar de bestuursvoorzitter had gezegd dat KB niet langer enkel een 'stand alone strategie' bestudeerde. De reden voor het opentrekken van de 'stand alonebenadering' heeft volgens de bank te maken met de komst van de eenheidsmunt euro. Door de creatie van de eenheidsmunt wordt de omvang van de banken belangrijker als ze ze in bepaalde markten nog een eersterangsrol willen spelen.