Advertentie
Advertentie

Racisme op arbeids- en woningmarkt strafbaar

(tijd/belga) - Discriminatie omwille van de nationaliteit of afkomst bij aanwerving of ontslag valt voortaan onder de wet inzake de bestrijding van het racisme. Een wetsontwerp in deze zin zal vandaag door de Kamer vrijwel zeker worden goedgekeurd. Het voorstel maakt het ook mogelijk om discriminatie bij de toekenning van een woning te bestraffen. De Kamer besprak gisteren een wetsontwerp om de bestaande wet van 1981 op racisme en xenofobie, de zogenaamde wet Moureaux, uit te breiden en te verstrengen. Initiatiefnemer hiertoe is SP-senator Fred Erdman. Die ergerde zich aan het feit dat de bestaande wetgeving nauwelijks werd toegepast. 78 procent van de klachten die tussen 1981 en 1990 werden ingediend, werden onmiddellijk geseponeerd. De Senaat keurde de tekst reeds goed.