Radikaal plan om begrotingstekort VS te verlagen

WASHINGTON (reuter) - Leon Panetta, de demokratische voorzitter van de Amerikaanse kamerkommissie voor begroting, dringt aan op de afsluiting van een tienjarig begrotingsakkoord tussen parlement en regering om het verwachte begrotingstekort fors terug te schroeven. Hij stelt voor het aantal ministeries van veertien naar zes terug te brengen: "human resources' (onder andere onderwijs en arbeid), grondstoffen, ekonomisch beleid, defensie, buitenlandse zaken en justitie.