Raming fiskale ontvangsten over 1994 wordt met 34,8 miljard opgetrokken

(tijd) - Dat het zomerkonklaaf van de regering dit jaar uiterst snel kon worden afgerond, heeft in belangrijke mate te maken met de vrij drastische herraming van de fiskale ontvangsten. Voor de uitgaven '95 is het budget 20 miljard strenger dan het konvergentieplan.In tegenstelling tot de voorbije jaren is de budgetnota over de begroting van volgend jaar geen ellenlange fichebak geworden met konkrete maatregelen waarachter opbrengsten staan. Het aksent ligt dit keer op de makro-budgettaire benadering. De nieuwe ramingen komen zo goed uit dat konkrete maatregelen overbodig waren.