Advertentie
Advertentie

Ramingen Nederlandse groei van BBP worden neerwaarts herzien

AMSTERDAM (reuters/tijd) - De Nederlandse economie groeit dit jaar met 3 procent. Dat voorspelt de denktank van de Nederlandse regering, het Centraal Planbureau (CPB). In december 2000 verwachtte het CPB nog een groei van 3,5 procent. Voor 2002 stelt de denktank een stijging van de BBP-cijfers van 2,75 procent voorop. Een belangrijke reden voor de bijstelling van onze ramingen voor 2001 is de minder gunstige ontwikkeling van de Amerikaanse economie en de uitwerking daarvan op de wereldhandel, luidde het.Economen reageerden positief op de nieuwe cijfers. Zij denken dat het effect van de Amerikaanse groeivertraging op de Nederlandse economie beperkt blijft. De tragere economische groei in de VS heeft slechts een beperkte en indirecte invloed op de Nederlandse economie, stelde Henry Berendsen, econoom bij Rabobank. Bovendien verwachten we dat de Amerikaanse economie in de tweede helft van het jaar haar tweede adem vindt, voegde Elwin de Groot van Fortis Bank eraan toe.Belangrijk instrumentDe CPB-prognoses zijn een belangrijk instrument voor de Nederlandse regering. Die baseert zich bij de uitwerking van de begroting op de verwachtingen van het planbureau. Zaterdag verklaarde een bron bij de Nederlandse overheid dat de regering op basis van een BBP-groei van 2,75 tot 3 procent voor de begroting van dit en volgend jaar rekening houdt met een tekort van 2 miljard gulden (907,6 miljoen euro) tot een overschot van 2 miljard gulden. Als de economische groei in 2002 inderdaad uitkomt op 2,75 procent stevenen we op een begrotingstekort af. Zolang dat tekort beperkt blijft tot 2 miljard gulden, is er echter geen reden tot paniek, zei Dinant Wansink, econoom bij Delta Loyd Bank.We zijn tevreden over de Nederlandse economie, stelde zijn collega Berendsen. Het enige gevaar is volgens hem dat de vakbonden te hoge lonen gaan eisen. Onredelijke looneisen kunnen de inflatie flink de hoogte injagen, waarschuwde hij.