Rampenfonds wordt geleidelijk geprivatizeerd

(tijd) - Minister van ekonomische zaken Wathelet heeft aan de Belgische verzekeringsondernemingen gevraagd om de verzekering van natuurrampen zoals aardbevingen en overstromingen over te nemen van het Rampenfonds. De verzekeraars zouden ook het technisch en administratief beheer op zich nemen. De Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO) heeft een voorstel ingediend bij de kommissie verzekeringen die hierover eerlang advies zal uitbrengen aan Wathelet.