Rand Mines: slechtere resultaten

JOHANNESBURG (reuter) - Het Zuidafrikaanse Rand Mines Ltd. verwacht slechtere resultaten, aldus voorzitter Dammy Watt. De winst per aandeel viel terug tot 1,592 rand per aandeel voor het boekjaar 1989- 1990 tegenover 1,929 rand voor het voorbije boekjaar. Het dividend blijft wel behouden op 0,56 rand. De winst voor belastingen daalde met 4,1 miljoen tot 326,2 miljoen rand.