Advertentie
Advertentie

'Randkrant' ondersteunt Vlaams karakter randgebied

(tijd) - In het kader van het actieplan voor de Vlaams-Brabantse randgemeenten hebben de Vlaamse regering en het provinciebestuur van Vlaams Brabant de VZW 'Informatie Vlaamse Rand' opgericht. Het hoofddoel van de VZW is de uitgave van de 'Randkrant' in 18 Vlaamse gemeenten rond Brussel. De krant, die elf maal per jaar zal verschijnen, beoogt het Vlaamse karakter van en de Vlaamse aanwezigheid in die gemeenten te ondersteunen en te beklemtonen, maar ook de integratie van anderstaligen en Europese burgers in de betrokken gemeenten te bevorderen. De VZW, waarin geen politieke mandatarissen zitting kunnen hebben, kan rekenen op 20 miljoen frank per jaar. De Vlaamse regering neemt daarvan twee derde voor haar rekening, de provincie Vlaams Brabant de rest.