Randstad: hogere omzet, lagere winst

(fda) - Het Nederlandse concern Randstad Holding, aktief in uitzendarbeid, schoonmaak, beveiliging, automatizeringsdiensten en opleidingen, verwacht voor 1992 een omzetstijging van ongeveer 15 % tot meer dan 3 miljard gulden. De groei van de omzet was vooral te danken aan belangrijke akkwisities en de opening van nieuwe vestigingen. Het aantal vestigingen steeg in 1992 van 517 tot 750. De netto-winst zou dalen met 5 á 10 %. Over 1991 maakte Randstad nog een winst van 98,5 miljoen gulden. De winstdaling is volgens het bedrijf vooral te wijten aan een zwakkere markt en hoge kosten van de expansie.