Randstad Interlabor start in outplacement

(tijd) - Randstad Interlabor, de marktleider in de Belgische uitzendbranche, waagt zich via de nieuwe divisie Randstad Services in het outplacement. Het vorig jaar opgerichte Randstad Services wil een aantal professionele humanresourcesdiensten aanbieden die gericht zijn op de instroom, het behoud en de eventuele uitstroom van personeel. Concreet gaat het om opleidingen, werving & selectie en outplacement.