Randstad moet uitbreiden met Zuidvleugel richting België

ROTTERDAM. - De Randstad als ekonomisch centrum van Nederland moet worden uitgebreid in de richting van Zuidwest-Nederland tot aan de Belgische grens. Vooral Noord-Brabant en Zeeland moeten ekonomisch worden versterkt door nieuwe bedrijfsvestigingen. Zij moeten de Zuidvleugel van de Randstad en met name de Rotterdamse haven worden, die zich desnoods uitstrekt tot de Antwerpse haven.