Rapport Amerikaans Kongres bepleit belastingverhoging

WASHINGTON (reuter) - De enige manier om de Amerikaanse begroting in evenwicht te brengen, is een kombinatie van hogere belastingen en bezuinigingen, aldus een rapport van het Kongres. Het begrotingsakkoord dat het Kongres en de regering dit jaar hebben gesloten voldoet niet, zo schrijft Lee Hamilton, voorzitter van de gemeenschappelijke ekonomische kommissie, in het rapport.Zelfs met de meest optimistische veronderstellingen inzake bezuinigingen op defensie en de andere uitgaven, zal een belastingverhoging nodig zijn. Zonder belastingverhoging zal ook in 1993 nog een belangrijk tekort bestaan, aldus de demokratische afgevaardigde. Het tekort moet volgens de Gramm-Rudman wet verdwijnen tegen 1993. De demokratische afgevaardigden en senatoren hebben tot dusver geen belastingverhoging durven voorstellen. Zij vrezen dat president Bush hen zal bestempelen als verspillers. De gevoeligheid voor dergelijke beschuldigingen zal in 1990 niet verminderen want in november vinden parlementsverkiezingen plaats. Het rapport schetst ook een somber beeld van de toestand van de Amerikaanse ekonomie. Het ondoordacht beleid uit het verleden en de konsumptieboom bedreigen de levensstandaard en de positie van de VS als ekonomische wereldmacht.