Advertentie
Advertentie

Rapport over Franse BSE-maatregelen is vernietigend

(van onze correspondent)PARIJS (tijd) Een Franse onderzoekscommissie van de Senaat haalt vernietigend uit naar het ministerieel beleid tegen de dollekoeienziekte (BSE) sinds 1994. Volgens de senatoren hebben de bewindslui te lang gewacht met maatregelen tegen BSE en loopt de volksgezondheid daardoor een risico. Het rapport haalt ook Groot-Brittannië en de Europese Commissie over de hekel.Het senaatsrapport werd gisteren voorgesteld, maar lekte al eerder uit in de Franse media. De onderzoekscommissie trok de maatregelen na die ondernomen zijn om de uitbraak van BSE te voorkomen of terug te dringen. De senatoren verwijten Jean Puech, Philippe Vasseur, Louis Le Pensec en Jean Glavany, de laatste vier ministers van Landbouw, onzorgvuldig beleid ter zake.De senatoren hebben uitgebreid hun werk gedaan en komen tot de conclusies dat het op alle fronten misliep in de strijd tegen BSE. De regering in Londen wordt een onverantwoordelijke houding verweten. De Europese Commissie wordt beschuldigd van inertie omdat ze voorrang gaf aan de vrije handel van goederen boven de gezondheid van de bevolking. In het landbouwmilieu spreken de senatoren van een omerta. De betrokkenen in de voedselketen nemen hun verantwoordelijkheden niet op en beschuldigen elkaar, luidt het.De Franse regering werkte nauwelijks mee aan het onderzoek. De senatoren kregen slechts zeer laat inzicht in de notulen van de regeringsvergaderingen over BSE. Daaruit blijkt dat de ministers van Landbouw systematisch dwarslagen bij het nemen van voorzorgsmaatregelen. De argumentatie luidde dat ze geen wetenschappelijke gegevens hadden om in te grijpen.Dat Frankrijk de laatste jaren te kampen heeft met een BSE-epidemie komt in belangrijke mate door de invoer van besmet Brits meel. De Britse overheid liet in de dierenvoeding beendermeel toe en bovendien werd het meel op een goedkope wijze bereid. De bereidingswijze zorgde ervoor dat het prion van BSE overgedragen werd in het dierenmeel en dus koeien besmette. Naast besmet meel werd ook besmet vlees ingevoerd.TestDe senatoren stellen ook vragen bij het gebruik van de tests om BSE op te sporen. In Frankrijk wordt overwegend de test van Prionics gebruikt terwijl de academische wereld overtuigd lijkt dat de test van Biorad efficiënter is.Overigens betreuren de senatoren dat de bestrijding van de BSE-crisis enkel in handen van de ministers van Landbouw is gegeven en dat de minister van Gezondheidszorg geen rol speelde. In een reactie liet de algemene directie van het ministerie van Landbouw weten dat het rapport te hard was voor de betrokken ministers. Uit politieke hoek kwam nog geen reactie. JV