Rapport over Irak leidt tot verdeelde reacties

(tijd/afp) - Het dossier-Irak dat de Britse regering dinsdag publiceerde, overtuigde lang niet iedereen dat Irak massavernietigingswapens heeft of aanmaakt. Vele Britse volksvertegenwoordigers bleven met onbeantwoorde vragen zitten, bleek tijdens het parlementaire debat. De reacties waren uiteenlopend: van zeer enthousiast in de VS over voorzichtig in Europa tot vijandig in de Arabische wereld.