Rapport wijst stage aan als zwakke plek in universitaire kine-opleiding

(tijd) - De opleiding kinesitherapie aan de universiteiten van Brussel, Gent en Leuven is over het algemeen goed, maar het ontbreekt vaak aan een duidelijke en gemeenschappelijke visie op de doelstellingen en er is te weinig stage in privé-kabinetten. Dat staat in het rapport van de visitatiecommissie dat donderdag werd vrijgegeven.In het debat over de geplande afschaffing van de kandidaturen kinesitherapie aan de universiteiten is al naar de voorlopige versie van het rapport verwezen. Minister van Onderwijs Luc van den Bossche zei in het Vlaams Parlement dat de commissie positief is over de theoretische vakken en 'genuanceerder' over de stage. Dat wordt bevestigd door de definitieve versie van het visitatierapport over de opleidingen 'motorische revalidatie en kinesitherapie' (Moreki).