Raymond Seitz,

oud-ambassadeur voor de VS in Groot-Brittannië, over het terrorisme als rebellie tegen de globaliseringWe leven in een wereld waar de kloof tussen de fortuinlijken en de onfortuinlijken uitgerekt wordt zoals een accordeon. Zowel in individuele landen als tussen landen onderling. Veel in de huidige conditie van de mens moet ons beschamen. Maar dat deze ongelukkige gang van zaken te wijten zou zijn aan de globalisering raakt kant noch wal. Demografie en de bevolkingsexplosie zijn even sterke factoren. Net als de technologische revolutie trouwens, zeker in de door de informatica gestuurde communicatie. Bovendien is de vrije markt na het einde van de Koude Oorlog drie keer groter geworden. Het te voeren debat vandaag is niet dat over de vrijemarkteconomie tegenover de planeconomie - dat is een afgestompt argument. De vraag is die naar de vorm of het model van een markteconomie, en hoe regeringen hun maatschappijen het best kunnen beschermen tegen de verstorende en ontwrichtende impact van de economische groei. Hoe heeft Singapore het klaargespeeld? Chili? Turkije? The IndependentOmar van den Broeck,vice-voorzitter van de moslimexecutieve, over het migrantenstemrechtWeet u, eigenlijk is dat voor ons geen belangrijk onderwerp. In de islamwereld wordt politiek sowieso met de nodige achterdocht benaderd. Bij de islam komt de godsdienst eerst en alles wat te maken heeft met de organisatie van de maatschappij en machtsuitoefening komt pas veel later. Voor moslims is politiek iets wat moet gebeuren, want het is uiteraard belangrijk om enige orde in een maatschappij te creëren. Maar in de islamgemeenschap leeft helemaal niet die sacralisering van de politieke macht die je in het Westen wel hebt. De MorgenValéry Giscard dEstaing,oud-president van Frankrijk en voorzitter van de Europese Conventie, over de Frans-Duitse asIk blijf erbij dat de Frans-Duitse verstandhouding fundamenteel noodzakelijk blijft. Het is ondenkbaar dat er vooruitgang komt in Europa als een van die twee landen voor is en het andere tegen. Ook al is ze niet voldoende, de Frans-Duitse verstandhouding blijft noodzakelijk voor het succes. Dat er echter meer verscheidenheid komt in de relaties heeft alleen maar positieve effecten. Dat vergroot de betrokkenheid van Groot-Brittannië in Europa. De gezamenlijke brief van Tony Blair en kanselier Helmut Schröder over de hervorming van de Raad gaat in de richting die ook de Conventie ongetwijfeld uit zal gaan. Het is een positieve bijdrage en een verrijking van het systeem. Maar de Frans-Duitse entente blijft essentieel. De Standaard