RCD-rebellen vragen vrijgave geblokkeerd geld

(tijd) - De rebellenorganisatie RCD Goma (Rassemblement Congolais pour la Démocratie) ontkent dat zij de oorlog financiert met de opbrengsten van de coltantrafiek. Twee verantwoordelijken van de rebellen zijn dat donderdag aan de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise gaan melden. Dat bevestigt Jos Colpin. De rechter voert een witwasonderzoek naar de opbrengsten van de plunderingen van de natuurlijke rijkdommen (coltan, goud, diamant) in Oost-Kongo. In het raam van dit onderzoek is in Zwitserland en België op de rekeningen van drie verdachten zon 17 miljoen dollar in beslag genomen.LegaalDokter Emile Ilunga, de voormalige voorzitter van RCD Goma, en de huidige minister van Justitie Niarugabo zeggen dat de hele handel die vanuit Oost-Kongo wordt opgezet, en die volgens de Verenigde Naties onwettelijk is, volledig legaal is. Zij zien dan ook niet in waarom de Belgische onderzoeksrechter en het Zwitserse gerecht miljoenen dollars moeten blokkeren. De rebellen menen dat de vredesakkoorden van Lusaka hun het recht geven retributies te vragen aan de handelaars die in de door hen gecontroleerde streken handel drijven. De opbrengst van deze retributies voor de handel in de natuurlijke rijkdommen gaat volgens de verantwoordelijken van de rebellen naar de bouw van ziekenhuizen, wegen en humanitaire hulp. Volgende week verwacht het Brusselse parket in het kader van dit dossier het bezoek van de procureur-generaal van Kinshasa. Kongo heeft zich burgerlijke partij gesteld in het dossier. Begin deze week kwam een van de vier federale procureurs van Bern persoonlijk de resultaten van de Zwitserse speurders aan de Belgische gerechtelijke autoriteiten geven. SV