Advertentie
Advertentie

Real Software crasht in de States

Real Software heeft een annus horribilis achter de rug. Het bedrijf van Rudy Hageman kreeg in de States af te rekenen met zodanig veel problemen dat het op een bepaald moment in financiële ademnood kwam. De banken snelden in extremis te hulp met een schuldherschikking, maar veel ruimte om te groeien krijgt Real Software de volgende jaren niet. Te optimistische prognoses en communicatieblunders zorgden ervoor dat het aandeel van Real Software in 2000 kelderde van meer dan 90 euro naar een schamele 13 euro. In 1999 was het aandeel tien keer meer waard.Het jaar begon onder een slecht gesternte. De Beurs van Brussel startte begin januari een onderzoek naar Real Software. De beursautoriteiten hadden vragen bij de herhaalde dalingen van de koers van het aandeel vóór de aankondiging van minder goede resultaatverwachtingen over 1999. Volgens het Belgische op de beurs genoteerde informaticahuis was het onderzoek niet meer dan routine. Begin maart kondigde topman Rudy Hageman aan dat hij voor het lopende boekjaar een groei verwachtte van 30 tot 50 procent. Voorzichtigheidshalve voegde hij er wel aan toe dat hij na de winstwaarschuwing van november 1999 iets conservatiever was geworden bij het schatten van resultaten. Later op het jaar zou blijken dat zijn inschattingsvermogen niet conservatief genoeg was geweest.Begin juli herhaalde Real Software dat het een groei van de omzet en operationele winst verwachtte van meer 35 procent, maar enkel indien het andere ondernemingen kon overnemen. Daarvoor was wel een kapitaalverhoging nodig. Enkele weken later kondigde Real Software aan dat het 100 tot 200 miljoen euro wou ophalen. De opbrengst moest dienen om overnames te financieren. Maar die kapitaalverhoging kwam er niet: de halfjaarwinst viel tegen en de koersen kachelden langzaam meer zeker achteruit.Ondanks herhaalde signalen dat het bij het begin 1999 overgenomen Amerikaanse informaticabedrijf Tava (prijskaartje: 7,6 miljard frank) niet echt op wieltjes liep, bleef voorzitter Hageman halsstarrig volhouden dat de herstructurering in de VS achter de rug was. Eind oktober moest hij dat corrigeren met een winstwaarschuwing. Real Software pompte het afgelopen anderhalf jaar minstens 25 miljoen euro in de herstructurering van Tava. Het aantal werknemers in de VS werd teruggeschroefd van meer dan 1.000 naar 370. Sinds augustus is volgens Real Software geen cash meer versluisd van Europa naar Amerika. Maar de problemen raakten niet definitief opgelost. Tava bleef geld opslorpen en boekte zware kwartaalverliezen. Het bleek te veel een typisch Y2K-bedrijf en eind oktober bleef nog een beperkt deel van de oorspronkelijke klanten over. De Amerikaanse omzet van Real Software bleek nog slechts 18 procent van de totale omzet uit te maken. Dat stond in schril contrast met de verwachtingen die bij de overname waren voorgesteld: Tava moest in 1999 al 40 procent van de omzet van Real Software draaien en de winst per aandeel van de groep met minstens 50 procent doen stijgen.De slechte halfjaarcijfers en de constante daling van het aandeel maakten nieuwe kapitaalverhogingen onmogelijk. Real Software had wel geprobeerd om zijn halfjaarcijfers op te poetsen door 8 miljoen euro bijkomende herstructureringskosten bij Tava te boeken als overnamegoodwill, wat prompt een nettowinst opleverde, maar de CBF had daar ernstige aarzelingen bij. De 8 miljoen euro werd geboekt als uitzonderlijke kosten en Real Software incasseerde meteen 4 miljoen euro verlies.Real Software kwam als gevolg van de aanhoudende herstructureringen in de States in financiële moeilijkheden, maar in november kwamen de huisbankiers Fortis en KBC met een verlossende schuldherschikking over de brug voor 80 miljoen euro, weliswaar tegen een marktrente van 10 procent. Aanvankelijk was slechts een schuldherschikking voor 60 miljoen euro gepland. Die schuldherschikking moet Real Software enige ademruimte geven, maar de beleggers bleven wantrouwig omdat ze onvoldoende informatie kregen over Tava. Het aandeel bleef dalen. Analisten sloten niet uit dat Tava zou worden opgedoekt. Het management hulde zich in stilzwijgen.Het enige lichtpuntje in het bar slechte jaar was dat Real Software (voorlopig) niet uit de Bel20 werd gewipt. Tot 1 februari is Real Software zeker van zijn stekje in de index, maar daarna gooit Interbrew naar alle waarschijnlijkheid Real Software uit de rangschikking. Luc VAN AELST