Real Software sluit joint-venture overeenkomst met Du Pont

BRUSSEL (tijd) - Het gebeurt niet alle dagen dat een jong Antwerps softwarehuis een joint-venture overeenkomst sluit met een reus uit de chemische wereld als Du Pont de Nemours. Voor Real Software is dit dan ook de erkenning van de kwaliteiten die het in de afgelopen jaren steeds duidelijker ten toon heeft gespreid, terwijl het voor Du Pont een nieuwe diversifikatie betekent en een zekerheid dat de ontwikkeling van de informatika niet geremd zal worden door interne organizatorische hinderpalen.