Advertentie
Advertentie

Realisme als subversief concept

Waarom brengt de moderne kunst zoveel belangstelling op voor fotografie? De expositie die nu in de Londense Saatchi Gallery loopt, laat vermoeden dat deze nauwe verwevenheid moet worden gezocht in de niet aflatende fascinatie van de hedendaagse kunst voor het uitzonderlijke realisme van het fotografische beeld. Of dit realisme nu als een na te streven ideaal beschouwd wordt dan wel als een te ontmaskeren leugen, steeds blijft het de beeldende kunst bespoken.Steven Humblet