RealismeRenaat SCHROOTEN

Nu de regering het EU-voorzitterschap achter de rug heeft, stijgt de nieuwsgierigheid over de plannen van premier Guy Verhofstadt voor 2002. In het najaar kondigde de regeringsleider een doorstartplan aan voor paars-groen. Dat initiatief moet Verhofstadt ook opnieuw als voltijdse premier op de kaart van de Belgische politiek zetten.De vermoeidheidsverschijnselen van de regering en de spanningen binnen de meerderheid noopten de premier in de herfst tot die uitspraken. Het besef groeide dat het nieuwe jaar niet gemakkelijk zou worden voor de nationale schatkist. Maar ook in andere politieke dossiers kwamen voor de kerstvakantie meningsverschillen tussen de coalitiepartners boven water. In december vonden senatoren van de PS en sp.a het migrantenstemrecht een regeringscrisis waard. En gisteren herhaalde de Vlaamse sp.a-minister Steve Stevaert dat hij de verkeersveiligheid desnoods de inzet zou maken van een conflict tussen de Vlaamse en de federale overheid. Stevaert sprak van een potentiële regeringscrisis.Allicht moeten deze politiek geladen uitspraken niet al te letterlijk worden geïnterpreteerd. Maar ze geven wel het klimaat aan waarin premier Verhofstadt de doorstart van zijn regering moet organiseren.Woensdagavond gaf hij tijdens een televisie-interview een voorproefje van dat plan. Zijn boodschap klonk verbazend gewoon. Precies daarom was het optreden een verademing aan de start van een moeilijk jaar. De regeringsleider verwees naar twee relatief rustig verlopen EU-manifestaties in Gent en Brussel om de nationale politiehervorming een geslaagde operatie te noemen. Dergelijke uitspraken blijven argwaan wekken. Maar gevraagd naar zijn prioriteiten voor 2002 hield Guy Verhofstadt het bij een beperkt lijstje van gekende, maar daarom niet minder ernstige probleemdossiers.Het herstel van de economische groei is voor Verhofstadt het absolute hoofddoel. Het verzekeren van het begrotingsevenwicht in 2002 hoort daarbij. De verlaging van de personenbelasting mag niet in gevaar komen. Verder staan de hervorming van de vennootschapsbelasting, de harmonisering van de banenplannen, de modernisering van justitie en van de politie op de agenda. Geen van deze initiatieven is echt nieuw. Enkel over de hervorming van de vennootschapsbelasting moet de regering nog alle beslissingen nemen.2002 wordt hoe dan ook het jaar van de waarheid voor de stembusslag van volgend jaar. Het is de laatste kans voor paars-groen om belangrijke probleemdossiers recht te trekken. Verhofstadt maant ook dit jaar de Belgen aan om die opdracht met minder negativisme en meer geloof in het eigen kunnen te volbrengen. De opeenstapeling van politieke crisisdossiers in de laatste maanden van vorig jaar bewees dat een gezonde scheut realisme daarbij niet kan ontbreken.