Realizatie wetboek van fiskale procedure wordt nog een harde dobber

BRUSSEL (tijd) - Het nieuwe wetboek van fiskale procedure dat de procedures uit acht verschillende wetboeken moet koördineren en harmonizeren is verre van klaar. De regering hoopt in de maand januari de resterende knelpunten op te lossen waarna de ontwerptekst kan voorgelegd worden aan de ministerraad. De omvang en het belang van het ontwerp doen echter vermoeden dat de parlementaire behandeling lang zal duren.