Advertentie
Advertentie

Receptiekosten in Antwerpen goedkoper

De Antwerpse Scheepvaartvereniging en de federatie van de Antwerpse stouwers-, natie- en aanverwante groepen (FASNAG) hebben overeenstemming bereikt over een geherstruktureerd reglement voor de receptiekosten in de haven. Bedoeling was die kosten voor inontvangstname te verlagen en het reglement tegelijk te vereenvoudigen. De nieuwe regeling komt op 1 mei a.s. in voege.