Recessie brengt verlies voor Namur Kredietverzekering

(tijd) - De grootste Belgische kredietverzekeraar Namur Kredietverzekeringen heeft vorig jaar een verlies geleden van 62 miljoen fr. tegen een nettowinst van 71 miljoen fr. in 1990. De premieontvangsten stegen daarentegen fors met 14% tot 3,8 miljard fr. tegen 3,3 miljard fr. in 1990. Het verlies is in hoge mate toe te schrijven aan de ekonomische recessie, met name in Groot-Brittannië.