RecessieCarl PANSAERTS

De dienstensector in de eurozone belandde in februari in een recessie. De index die de activiteit van de tertiaire sector meet, zakte in februari onder de drempel van 50 punten. Het is van september geleden dat de dienstensector nog kromp.De sector gaat gebukt onder het het extreem lage consumentenvertrouwen in de meeste Europese landen. De vrees voor een oorlog tegen Irak en nieuwe terreuraanslagen en de oplopende werkloosheid knagen aan het vertrouwen van de consumenten. En consumenten die weinig of geen vertrouwen hebben, verbruiken minder.De recessie in de dienstensector is slecht nieuws voor de eurozone. De tertiaire sector tekent immers voor twee derde van de economie van de eurozone. Een dienstensector in recessie betekent bijna automatisch een krimpende economie. De sector staat in voor het gros van de werkgelegenheid in Europa. Met een dienstensector in recessie hoeft het niet te verbazen dat de werkloosheid in de eurozone oploopt. Van de verwerkende nijverheid moet weinig of geen heil worden verwacht. Die balanceert in de monetaire unie op de rand van een recessie.Vandaag vergadert de Europese Centrale Bank. De meeste economen verwachten een daling van de kortetermijnrente met 50 basispunten tot 2,25 procent. Een renteverlaging komt niets te vroeg. Het effect van de renteverlaging van begin december, van 3,25 tot 2,75 procent, is immers helemaal weggevaagd door de forse stijging van de euro tegenover de dollar sinds eind vorig jaar. De dure euro ondermijnt de export van de eurozone. Daar komt nog bij dat de olieprijs nu flink hoger noteert dan drie maanden geleden. Dure olie remt de economische activiteit af.Het zou verkeerd zijn alle heil te verwachten van een renteverlaging. Een lagere rente heeft pas na negen tot twaalf maanden een effect op de economische activiteit. Bovendien staat de rente al op een zodanig laag peil dat de impact van een bijkomende verlaging steeds kleiner wordt. Het volstaat te verwijzen naar de VS, waar de laagste korte rente in meer dan 40 jaar er maar niet in slaagt de economie opnieuw richting hoogconjunctuur te sturen.Een renteverlaging door de Europese Centrale Bank alleen is onvoldoende. De Europese politici moeten ook hun deel van het werk verrichten. De oprichting van nieuwe bedrijven moet eenvoudiger worden en het door de overheid opgelegd papierwerk voor bestaande ondernemingen moet verminderen. De brutolonen moeten naar omlaag zonder dat dit leidt tot lagere nettolonen. De ondernemersgeest moet worden aangewakkerd. Op termijn leiden dergelijke maatregelen tot de creatie van meer dienstenbedrijven. Het heil zal vooral van de dienstensector moeten komen, omdat de traditionele industrie steeds meer naar de lagelonenlanden zal verhuizen.