Recessiegevaar ligt achter de rug, want we schrijven er minder over

Hoe meer de Financieel-Economische Tijd het woord recessie gebruikt, hoe dieper de economie wegzakt. Sinds begin 2001 kwam het woord veelvuldig voor in de FET. Later gleden de economieën van Duitsland en de VS inderdaad op een recessie af. Deze R-woord-indicator blijkt dus te werken. Dat is goed nieuws, want sinds begin dit jaar schrijven we minder meer over recessies.