Recht op studiebeurs in EG-land van verblijf

BRUSSEL (tijd) - Kinderen van EG-burgers die in een ander land van de Gemeenschap verblijven, hebben even veel recht op een studiebeurs als de andere studenten van dat land. De studiebeurs moet bovendien niet enkel worden verleend voor een studie is het land van verblijf, maar even goed voor een opleiding in het land van herkomst. Tot die bevindingen kwam het Europees Hof van Justitie gisteren.