Recht van antwoord

Binnen de eerbiedwaardige muren van de Belgische senaat wordt van gedachten gewisseld over 'de' pers in ons land. Meer bepaald over de manier waarop 'de' crisis in 'de' pers kan worden tegengegaan.