Rechtbank rekt doodstrijd Sabenamet voorlopig gerechtelijk akkoord

(tijd) - Sabena krijgt tot einde november bescherming tegen zijn schuldeisers. De voorlopige opschorting van betaling die voorzitter Anne Spiritus-Dassesse toekende, is afhankelijk van de goedkeuring door de EU-Commissie van het overbruggingskrediet dat de regering Sabena wil geven. Midden november al moet een nieuw herstelplan op tafel liggen, waarover de schuldeisers zich kunnen uitspreken.