Advertentie
Advertentie

Rechtbank spreekt permanente bewoners recreatieverblijf vrij

(tijd) - De correctionele rechtbank van Dendermonde sprak twee permanente bewoners van een woning voor verblijfsrecreatie in Waasmunster vrij, wegens onoverkomelijke dwaling. De uitspraak zal vooral minister van Ruimtelijke Ordening Baldewijns interesseren. Die is op zoek naar een oplossing voor de problematiek van het permanente bewonen van recreatieverblijven.Vlaanderen telt - afhankelijk van de bronnen - tussen 6.000 en 15.000 woningen die zich volgens het gewestplan niet bevinden in woonzones of woonparken, maar in gebieden waar in feite niet permanent mag worden gewoond. Een deel van de woningen bevindt zich zelfs in natuur- of bosgebieden. Een deel is wederrechtelijk opgetrokken. Een ander groot deel bevindt zich in legaal verkavelde gebieden en werd gebouwd met een wettelijk afgeleverde bouwvergunning. Ogenschijnlijk is er met de recreatieverblijven geen vuiltje aan de lucht. Het probleem is evenwel dat veel van deze verblijven permanent worden bewoond. En dat mag niet volgens de wet.