Rechtbank wijst Staat terecht in obussenvonnis

(tijd/belga) - De Belgische Staat kreeg van de Brusselse correctionele rechtbank als burgerlijke partij in de 'obussensmeergeldaffaire' een halve frank in plaats van de gevraagde frank provisionele schadevergoeding. De rechtbank motiveerde deze beslissing door te stellen dat 'de Belgische overheid heeft nagelaten een grondig intern onderzoek uit te voeren of een tuchtprocedure in te stellen na deze buitengewone corruptiezaak'. De rechtbank achtte de enige betichte, Johan Lampaert, schuldig aan actieve corruptie en schriftvervalsing. Maar Lampaert wordt niet gestraft, omdat hij niet binnen een redelijke termijn berecht werd.Met het vonnis van de Brusselse correctionele rechtbank wordt na 13 jaar voor het eerst gesteld dat in 1985 'ernstige valsheden' gepleegd werden bij de aankoop van meer dan 100.000 Amerikaanse obussen (6,7 miljard frank) voor het Belgische leger. De rechtbank oordeelde dat Lampaert niet kan gestraft worden wegens de flagrante overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen iemand berecht moet worden.