Advertentie
Advertentie

Rechtbanken niet opgewassen tegen milieu

BRUSSEL (belga) - Hoewel de milieuproblematiek het laatste decennium op alle maatschappelijke niveaus tot een prioritair aandachtspunt evolueerde, is dit op gerechtelijk vlak nog lang niet het geval. Er is wel een begin van inzicht in de problemen, maar een aanpak in het kader van een duidelijk gericht handhavingsbeleid ontbreekt.Tot deze konklusie komt de Gentse magistraat en milieujurist Jan Van den Berghe in het voorwoord van zijn boek 'Vervolging en handhaving inzake milieudelicten' (Kluwer Rechtswetenschappen/Story Scientia).