Rechten en plichten van de actieve gepensioneerde

Vele gepensioneerden wensen actief te blijven. Voormalige topkaderleden willen verder advies blijven geven. Verzekeringsmakelaars kunnen geen afscheid nemen van hun portefeuille. Agenten blijven hun cliënteel bezoeken en commissie opstrijken. Pensioen betekent nochtans de stopzetting van de beroepsactiviteit. Het gaat hierbij niet op zich in allerlei bochten te wringen of om constructies op te zetten. Niet alleen het verwerven van een inkomen kan tot verlies van pensioenrechten leiden, ook het louter uitoefenen van een activiteit. Uiteraard zijn er uitzonderingen.