Rechten en plichten van een jobstudent

Wie iedere dag naar school gaat, kan vanaf 15 jaar werken als jobstudent. Maar ook een jobstudent moet steeds een contract hebben, ten laatste op de dag dat hij of zij begint te werken. Anders pleegt hij zwartwerk. En dat is verboden.