Rechter bevriest aandelenomzetting UBS

ZURICH (reuter) - Een Zwitserse rechtbank blokkeerde gisteren bij de Union des Banques Suisses (UBS) de uitvoering van de voorgenomen omzetting van de aandelen op naam in aandelen aan toonder. Die beslissing werd algemeen verwacht, nadat zakenbankier Martin Ebner, een van UBS' belangrijkste minderheidsaandeelhouders, hierom had verzocht.Een week geleden stemde de buitengewone algemene vergadering van UBS met meer dan tweederde van de stemmen in met het voorstel van de raad van bestuur om zowel de aandelen aan toonder (die een nominale waarde van 100 Zw.fr. hebben) als de aandelen op naam (die een nominale waarde van 20 Zw.fr. hebben, maar hetzelfde stemrecht bieden als de aandelen aan toonder) om te zetten in aandelen aan toonder met een nominale waarde van 10 Zw.fr. Meer in detail waren er 21,15 miljoen stemmen voor dit voorstel, of 65.449 meer dan de benodigde tweederde meerderheid van 21,09 miljoen.