Advertentie
Advertentie

Rechter Jacksons uitspraak in een notedop

De opdeling van Microsoft in twee afzonderlijke bedrijven:- Een bedrijf voor de huidige en toekomstige besturingssystemen, Windows of andere.- Een bedrijf voor applicatiesoftware: vooral Office maar ook de browser Internet Explorer en andere internetgerelateerde software en diensten, zoals MSN, Hotmail en Expedia.- Microsoft krijgt vier maanden de tijd om een opsplitsingsdraaiboek voor te bereiden.Restricties die over 90 dagen ingaan:- De afzonderlijke bedrijven mogen geen joint venture met elkaar aangaan of elkaars producten herverkopen.- Klanten (bijvoorbeeld pc-fabrikanten) mogen niet gepenaliseerd worden wanneer zij kiezen voor concurrerende software. Miscrosoft moet een transparante prijzenstructuur voor zijn Windows-licenties afficheren. Fabrikanten moeten meer armslag krijgen in de manier waarop zij Windows configureren op hun machines.