Advertentie
Advertentie

Rechter krijgt beoordelingsvrijheid bij persmisdrijven

(tijd) - Tijdens een nieuwe bijeenkomst van de zogenaamde werkgroep De Clerck zijn zo goed als alle plooien gladgestreken inzake de correctionalisering van racistische persmisdrijven. Het ziet er naar uit dat de rechter steeds een beoordelingsvrijheid zal krijgen bij het intrekken van de politieke rechten van personen die zich aan dergelijke misdrijven schuldig maakten. Woensdag was tijdens een vergadering van de uit tien partijen samengestelde werkgroep al overeenstemming bereikt over een aanpassing van het grondwetsartikel 150. Die aanpassing maakt het mogelijk dat druksels die mogelijk in strijd zijn met de wetgeving over racisme en xenofobie niet langer door het hof van assisen, maar door de correctionele rechtbank vervolgd worden.