Advertentie
Advertentie

Rechter schort KBC-fusie op

(tijd) - De voorzitster van de rechtbank van koophandel van Brussel, Anne Spiritus-Dassesse, heeft de fusie van de Kredietbank-Almanij-Groep en Cera/ABB tot 16 oktober 1998 opgeschort. Ze deed dat naar aanleiding van een kortgeding, ingespannen door enkele ontevreden coöperanten van Cera Brussel, die vonden dat hun rechten geschaad werden. Bij KBC, zoals de fusiegroep heet, reageert men 'verbijsterd' en gaat men onmiddellijk in beroep.In haar vonnis stelt de rechtbank dat er 'gewichtige redenen' zijn om de fusie van het Cera Hoofdkantoor ongedaan te maken. De rechtbank schorst daarbij alle beslissingen die genomen zijn op de buitengewone algemene vergadering van Cera Holding op dinsdag 2 juni, de resoluties op de algemene vergadering van KB Cera Nieuw, evenals de resoluties op de algemene vergadering van Fidelis en de resoluties op de algemene vergadering van Almanij die betrekking hebben op de inbreng van Cera Holding.