Rechter struikelt over Brusselse geluidsnormen

(tijd) - Het hof van beroep van Brussel vindt de geluidsnormen van het Brussels Gewest strijdig met de federale loyauteit en het evenredigheidsbeginsel, en daarom ongrondwettelijk. Dat zei het gisteren in een arrest. Dat verplicht de federale regering de dag- en nachtvluchten op de luchthaven van Zaventem dermate te spreiden, dat de overlast gelijkmatig verdeeld wordt over alle omwonenden.